logo

Öğrenci Kayıt Esasları

Kayıt Evrakları

A-KURUM LİSELERİMİZE KABUL KOŞULLARIMIZ:
1.Mesleğini uygulamaya yönelik ruhsal ve bedensel engeli bulunmamak
2.Resmi veya özel herhangi bir ilköğretim okulunun 8. Sınıfını bitirmiş olmak
3.Seviye Belirleme Sınavına (SBS) girmiş ve tasdik edilmiş ‘’Sınav Sonuç Belgesi’’ elinde olmak
4.Seviye Belirleme Sınavına girmemiş olanların İlköğretim Okulundan alacakları belgeye bakılır.
5.Öğrenci , okula kabulü öncesinde Kayıt Kabul Komisyonu ve Psikolog tarafından mülakata tabi tutulur.

 
B-KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Öğrenciden İstenen Belgeler:
1.İlköğretim Okulunu Bitirme Belgesi (Aslı)
2.SBS Sonuç Bildirgesi(Aslı)
3.Nüfus Kimlik Belgesi (Fotokopi)
4.6 Adet vesikalık fotoğraf
5.Sağlık Raporu (Aile hekimi veya Sağlık Ocağı)