logo

DETAY
Fatih İlgi Rehabilitasyon Merkezimiz İlkeleri

lkelerimiz

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 1. Özel ve farklılığı olan bireylere hizmetin kutsallığına inanırız.
 2. Başarının takım çalışmasıyla elde edileceğine inanırız.
 3. Ortak aklı kullanarak kararlar alırız.
 4. Sevgi-saygı hoşgörü temel prensibimizdir.
 5. Rakip olarak kendimizi görürüz.
 6. Değişmeye ve sürekli gelişemeye önem veririz.
 7. Eğitimde kaliteyi ön planda tutarız.
 8. Okulumuzda iletişim kanalları herkese açıktır.
 9. Çevreyi korur ve geliştiririz.
 10. Öğrenciler bizim varlık nedenimizdir.
 11. Her anlamda öğrencimize iyi bir model olmaya çalışırız.
 12. Kendimize yapılmasını istemediğimizi başkalarına yapmayız.
 13. Eğitim kaygımız ticari kaygılarımızdan daha önceliklidir.
 14. Milli ve manevi değerlere bağlıyız.
 15. Özel Eğitim Kurumları Derneğinin Etik Kurallarına Gönülden Bağlıyız
 16. Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımları ve eğitimlerini sağlarız.
 17. Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlarız ve yürütürüz.
 18. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim performanslarını dikkate alınarak, amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde ve değerlendirmede uyarlamalar yapılarak, akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik veririz.